przykazaniaMiejscowa ludność nie lubi i nie toleruje zachowań typu: jestem Maczo i jestem Królem Zwierząt.

Respektuj prawa innych, włączając w to właścicieli terenu, pozostałych użytkowników drogi publicznej i toru tak, aby wszyscy mogli bez kłopotów z nich korzystać. Pamiętaj - znajdujesz się na terenie Parku Krajobrazowego, objętego szczególną ochroną, nie musisz robić nic dodatkowego dla przyrody, po prostu pomyśl jak jej nie zniszczyć. Pamiętaj także, że do twojego zachowania zależy postrzeganie całej społeczności offroadowej.

10 przykazań dla offroadowców

 1. Licz się  z wszystkimi innymi użytkownikami drogi lub szlaku.
 2. Przed przekroczeniem granic czyjejś posiadłości, zawsze najpierw uzyskaj na to pozwolenie.               
 3. Ustąp drogi pojazdom wymijanym i jadącym pod górę, ustępuj pieszym, rowerzystom i pojazdom konnym.
 4. Nie jeźdź bez potrzeby po obozowiskach, terenach piknikowych, parkingach, ani po terenach zamieszkałych.
 5. Nie płosz zwierzyny, ani zwierząt gospodarskich, utrzymuj odpowiedni dystans od domów i zagród, jeźdź wolno w pobliżu grup ludzi i zwierząt.
 6. Ogranicz do minimum ilość powodowanego hałasu, spalin i kurzu
 7. Unikaj wrażliwych obszarów chronionych i nie chronionych: łąk, brzegów jezior, mokradeł i strumieni, o ile nie znajdują się na wyznaczonych szlakach, nie wjeżdżaj na tereny rezerwatów i innych terenów gdzie obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych.
 8. Inne miejsca do unikania to obszary leśne, poruszamy się tylko po wyznaczonych dla ruchu kołowego drogach, organizowanie na nich różnych form rajdów wymaga każdorazowo uzyskania zgody Nadleśnictwa i Dyrekcji Parku.
 9. W lesie zatrzymuj się w wyznaczonych miejscach, tzw. grzyboparkingach .
 10. Zabieraj swoje śmieci do domu, nie przedrażaj kosztów utrzymania miejsc ogólnodostępnych w lasach.

Nieodpowiedzialne zachowanie powoduje coraz bardziej szczelne zamykanie lasów przed samochodami offroadowymi. Najczęstsze grzechy offroadowców w lesie to:

 • Pozostawianie śmieci,
 • Popisywanie się szybką i głośną jazdą w zwartej kolumnie, powodującą niedopuszczalny hałas i kurz
 • Zjeżdżanie z wytyczonych dróg.
 • Ogólnie rzecz ujmując widoczna przez innych użytkowników arogancja.
справка для студентов