park krajobrazowyW bezpośrednim sąsiedztwie Stajni Leźno lasy należące do Nadleśnictwa Lidzbark i Nadleśnictwa Brodnica są także obszarem Górznieńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego leżącego w obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski. Atrakcje związane z naturą są wyjątkowo liczne.

Oferta Nadleśnictwa Lidzbark to:

1 . Ścieżka przyrodniczo-leśna Nad Jeziorem Lidzbarskim

Jej trasa ma długość około 2,5 km. Biegnie po morenowym terenie z kilkoma mniejszymi wzniesieniami. Na jej trasie zapoznać się można z pojęciem grądów, całoroczną pracą leśnika, łowiectwem, obejrzeć z pomostu widok na Jezioro Lidzbarskie oraz przejść uroczą Aleją Dębów Pomnikowych. Ścieżka czynna przez cały rok, przeznaczona do samodzielnego zwiedzania.

2. Ścieżka przyrodniczo-leśna OHZ Konopaty

Długością nie przekracza 1 km. Trasa ścieżki jest bogato zaopatrzona w tablice edukacyjne, a także inne urządzenia pokazowe, zatem można ją samodzielnie zwiedzać i organizować na niej letnie, jak i zimowe lekcje przyrody. Dodatkową atrakcją ścieżki są zagrody z muflonami, dzikiem i bażantami, a także leśna skocznia i interaktywne tablice w języku angielskim służące poznaniu tropów zwierząt. Ścieżka czynna przez cały rok, przeznaczona do samodzielnego zwiedzania.

3. Muzeum Leśne

Powstało w 2005 roku. Znajduje się ono bezpośrednio przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark. Zgromadzono tu tablice dotyczące zagadnień leśnych, sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie oraz przekroje drewna różnych gatunków drzew. Można tu zobaczyć m.in. pierwszy komputer Nadleśnictwa Lidzbark, sprzęt do żywicowania, sprzęt do pomiaru i cechowania drewna, starą centralkę telefoniczną, urządzenia stosowane w ochronie lasu. Muzeum można zwiedzać samodzielnie w dni robocze w godzinach od 7 do 15.

4. Szlaki rowerowe

Od 2008 roku w Nadleśnictwie Lidzbark funkcjonuje sieć szlaków rowerowych biegnących przez malownicze krajobrazowo tereny o dużych walorach przyrodniczych. Łącznie wyznaczono 7 szlaków rowerowych. Dzięki współpracy Nadleśnictwa Lidzbark z Urzędem Miasta i Gminy Lidzbark oraz Starostwem Powiatowym w Żurominie udało się oznakować prawie 80 km szlaków rowerowych. Szlaki w Gminie Lidzbark rozpoczynają się przy tzw. małym jeziorku, natomiast szlaki województwa mazowieckiego rozpoczynają się w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach.

Oferta Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego to:park krajobrazowy2

Górznieńsko-Lidzbarski Nordic Walking Park

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono cztery nowe ścieżki piesze, skierowane głównie do miłośników nordic walkingu, pn. "Górznieńsko-Lidzbarski Nordic Walking Park". Trasy mają swój początek we wsi Ruda przy byłej siedzibie Nadleśnictwa Ruda i tworzą cztery pętle o łącznej długości ok. 29 km.

W skład Nordic Walking Parku wchodzą ścieżki: żółta o długości 2,6 km, zielona o długości 5,7 km biegnąca przez Górzno, czerwona (10,4km) i oznakowana kolorem czarnym 10,2 km pętla. Trasy prowadzą leśnymi duktami i drogami Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat przyrody „Jar Brynicy”, ok. 500-letni pomnikowy Dąb Rzeczypospolitej, zabytkowy młyn wodny w Górznie, czy jaz na rzece Brynicy w Traczyskach, to tylko niektóre z czekających na trasach atrakcji. Zdecydowana większość szlaków to drogi leśne. Niewielkie fragmenty prowadzą asfaltem, chodnikiem oraz polnymi drogami. Trasy są czytelnie oznakowane. Wzdłuż nich rozmieszczono tablice zawierające propozycje ćwiczeń do wykonania oraz punkty pomiaru tętna. W Rudzie oraz przy plaży miejskiej w Górznie ustawiono tablice z ogólnymi informacjami na temat nordic walking, a także mapą z naniesionymi trasami.

Górznieńsko–Lidzbarski Nordic Walking Park to sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to dowolne wydłużanie, skracanie przejść lub zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin, takich jak biegacze czy narciarze biegowi.

Szlaki i ścieżki w G-LPK

Szlaki piesze:

Szlak niebieski (Górzno - Bachotek) – 44 km

Szlak zielony (Górzno-Łąkorz) – 56 km

Szlak czerwony (Budzyń – Grunwald Pole Bitwy) – 100 km

 

Szlaki rowerowe:

Na terenie województwa kujawsko- pomorskiego:

 • szlak niebieski Centralny - Górzno, Fiałki, Czarny Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Górzno - 26,2 km
 • szlak pomarańczowy Północny - Górzno, Traczyska, Gutowo, Fiałki, Górzno - 26 km
 • szlak czerwony Południowy - Górzno, Bryńsk Szlachecki, Nowy Świat, Wierzchownia, Górzno - 28,2 km

Na terenie województwa mazowieckiego:

 • szlak (czarny) Wokół Lasu - 14,4 km
 • szlak (czerwony) Konopaty - 11,2 km
 • szlak (niebieski) Piotrowski - 7,0 km
 • szlak (żółty) Na Majdany - 11,8 km
 • szlak (zielony) Śliwkowa Graniczny - 9,4 km

Na terenie województwa warmińsko- mazurskiego:

 • szlak niebieski - wokół Jeziora Lidzbarskiego - 8 km
 • szlak czerwony - wokół jeziora Piaseczno - 12 km
 • szlak zielony - Lidzbark, Klonowo, Jar Brynicy - 3 km

Serdecznie zapraszamy na ścieżki przyrodniczo-edukacyjne:

 • Szumny Zdrój
 • Do rezerwatu Czarny Bryńsk
 • Do Dębu Rzeczypospolitej
 • Wilcze łyko
 • Wokół jeziora Górzno

Oprócz tego na terenie Parku funkcjonują:

 • Leśna Ścieżka Dydaktyczna "Nad Jeziorem Lidzbarskim" przy Nadleśnictwie Lidzbark
 • Ścieżka dydaktyczna w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach

Krótka charakterystyka ścieżekpark krajobrazowy3

Ścieżka Szumny Zdrój – trasa o długości 6 km. Rozpoczyna się w małym ogrodzie dendrologicznym, w którym można zapoznać się z gatunkami drzew rosnącymi w lasach Parku. Ścieżka zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjnych. Przebiega przez tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Zobaczyć można takie formy polodowcowe jak kemy, jary czy zagłębienia wytopiskowe. Najciekawszym punktem jest okazała nisza źródliskowa, będąca osobliwością rezerwatu. Na terenie rezerwatu występuje ponadto wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin.

Do rezerwatu Czarny Bryńsk – trasa o długości 4 km. Ścieżka prowadzi głównie przez tereny leśne, m.in. przez Powierzchnię Badawczo-Dydaktyczną. Punktem docelowym jest florystyczno-torfowiskowy rezerwat Czarny Bryńsk, obejmujący granicami śródleśne eutroficzne jezioro Czarny Bryńsk wraz z przybrzeżnym pasem szuwarów, torfowisk i zarośli łozowych. Przy brzegach jeziora obficie rośnie rzadki w tej części Polski subatlatycki gatunek – kłoć wiechowata.

Do Dębu Rzeczypospolitej – trasa o długości 8 km prowadząca przez tereny o urozmaiconej młodo glacjalnej rzeźbie do rezerwatu Jar Brynicy II. W trakcie wędrówki można zobaczyć liczne formy polodowcowe m.in. ozy, sandry, doliny oraz rozległy jar rzeki Brynicy. Głównym punktem jest największy w Parku pomnik przyrody – Dąb Rzeczypospolitej.

Wilcze łyko – ścieżka o długości 3 km. Trasa przebiega nieopodal siedziby G-LPK. Poszczególne punkty przystankowe oznaczone są tabliczka informacyjnymi. Po drodze mijamy stanowiska chronionych roślin tj. wawrzynek wilcze łyko, zawilec gajowy, widłak jałowcowa ty, a także pomnikowe drzewa (Bogdan, Bolek, Lolek) oraz oczko wodne, będące miejscem rozrodu traszki grzebieniastej.

Wokół jeziora Górzno – trasa o długości 5,8 km o dużych walorach krajobrazowych. Przebiega głównie przez malownicze tereny bezleśne. Na trasie jest sporo punktów widokowych. Na uwagę zasługuje polodowcowy krajobraz wsi Fiałki z taki formami jak drumliny, kemy i ozy oraz oczkiem wodnym "Rzekotka", będącym użytkiem ekologicznym.

Leśna Ścieżka Dydaktyczna Nad Jeziorem Lidzbarskim – ścieżka edukacyjna o długości 2,5 km, znajdująca się przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark. Na trasie można poszerzyć wiedzę na temat ekosystemów leśnych, funkcji lasów a także poznać proste urządzenia łowieckie tj. paśniki, lizawki. Integralną część ścieżki stanowi urocza Aleja Dębów Pomnikowych.

Ścieżka dydaktyczna w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty – trasa ścieżki jest bogato zaopatrzona w tablice edukacyjne oraz różne urządzenia pokazowe. Można ją samodzielnie zwiedzać oraz organizować letnie, jak i zimowe lekcje przyrody. Atrakcją ścieżki są zagrody z muflonami, dzikami i bażantami.

black agoon