park linowyW odległości ok. 12 km od Stajni Leźno w Górznie, znajduje się Park Linowy, który oferuje 4 trasy:

  • Trasa dla dzieci - przeznaczona dla najmłodszych, 9 przeszkód z siatką zabezpieczającą przed upadkiem;
  • Trasa niska - przeznaczona jest dla początkujących, 13 przeszkód
  • Trasa średnia - przejście dla bardziej zaawansowanych, z 16 przeszkodami
  • Trasa tyrolkowa - zjazd na linie; najtrudniejsza trasa, składająca się z trzech zjazdów, w tym najdłuższym ok. 100 metrów

Infrastruktura parku linowego to przede wszystkim sieć lin i przeszkód tworzących cztery trasy o różnym stopniu trudności. Wejścia na poszczególne poziomy tworzą drabiny i ścianki wspinaczkowe wyposażone w liny ułatwiające podejścia. Na całej długości tras zabezpieczenie stanowi stalowa lina. Główną osią komunikacyjną jest ciąg schodów biegnących w dół zbocza i przecinających się z biegnącymi równolegle do zbocza ścieżkami. Obsługą parku zajmują się przeszkoleni instruktorzy.

детский интернет магазин игрушки