regulamin zachowania

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

1. Zachowanie podczas kontaktu z koniem

- Odpowiedzialność za uczestników ponosi instruktor i dlatego podopieczni zobowiązani są do bezwzględnego posłuszeństwa przy kontaktach z końmi

- Uczestnik podczas zajęć musi być ubrany w strój do jazdy konnej: bryczesy lub inne niekrępujące ruchów spodnie, dopasowaną bluzę lub kurtkę, oficerki lub sztylpy i sztyblety,ewentualnie pełne buty, kask lub toczek

- Zabrania się noszenia obuwia typu klapki lub sandały podczas kontaktu z koniem

- Kask lub toczek nosimy cały czas podczas kontaktu z koniem (podczas przygotowania konia do jazdy, prowadzenia, jazd oraz czynności po jazdach)

- Wszystkie kontakty z koniem muszą odbywać się w obecności instruktora lub opiekuna

- Nie biegamy przy koniach, nie krzyczymy, nie wykonujemy gwałtownych ruchów, które mogą zaskoczyć konia – koń jest zwierzęciem łagodnym, ale bardzo płochliwym

- Nie wolno podchodzić do konia od strony zadu

- Do konia podchodzimy przy uprzednim, głośnym oznajmieniu „na bok”, „nastąp się” itp.

- Gdy boimy się lub nie potrafimy sobie poradzić z czynnościami wykonywanymi przy koniu zwracamy się do instruktora o wskazówki a ten zawsze chętnie pomoże i wytłumaczy

- Nie można posiadać przy sobie telefonów komórkowych, iPODów, odtwarzaczy mp3,słuchawek i innych tego typu wynalazków – zmniejsza to naszą czujność i może doprowadzić do spłoszenia konia 

- Nie bijemy konia – Może Ci oddać!

- Nie siłujemy się z koniem – Jest silniejszy

- Każdy wypadek lub zauważoną nieprawidłowość mogącą spowodować zagrożenie zgłaszamy niezwłocznie

- Zapoznajemy się z charakterystyką (opisem poszczególnych koni) wywieszonych w siodlarni lub na stronie internetowej

2. Zachowanie w stajni

- Wejść do boksu można tylko i wyłącznie w obecności instruktora i za jego pozwoleniem

- Nigdy nie wchodzimy do boksu konia, gdy ten jest ustawiony zadem do wejścia (może kopnąć)

- Zanim wejdziesz do boksu konia, poinformuj go o tym głosem, tak żeby zwrócił na Ciebie uwagę

- Konie wyprowadzamy z boksów tylko na sygnał instruktora, w podanej przez niego kolejności

- Konie wyprowadzamy z boksu zawsze na uwiązie (prawa ręka na kantarze, lewa trzyma końcówkę uwiązu, idziemy obok lewej przedniej nogi konia, uważając aby nas nie nadepnął)

- Nie próbujemy utrzymać konia na siłę - jeżeli się wyrywa ( a nie jesteśmy w stanie go utrzymać), bezpieczniej jest puścić konia, niż dać się wlec

3. Zachowanie się przy czyszczeniu i przygotowaniu koni do jazd

- Wszystkie czynności związane z czyszczeniem, siodłaniem i kiełznaniem muszą być wykonywane pod opieką i nadzorem instruktora lub za jego zgodą i wiedzą

- Konie przygotowujemy do jazdy zawsze przy uwiązach na zewnątrz (w wyjątkowych sytuacjach, na polecenie instruktora – w stajni)

- Konie przywiązujemy do koniowiązów na wyznaczone miejsca stosując tzw. węzeł bezpieczeństwa

- W czasie przygotowywania konia do jazdy nie przechodzimy za zadem konia, nie kucamy przy koniu, nie siadamy na ziemi oraz nie siadamy na koniowiązach

- Nigdy nie zostawiamy koni bez opieki przy koniowiązach

- Wszystkie zauważone rany, otarcia, zgrubienia itp. u konia zgłaszamy instruktorowi

4. Zachowanie się podczas jazd konnych i przejazdów wozem taborowym

- Podczas jazd konnych należy bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora i opiekuna

- Nie rozmawiamy, nie krzyczymy, nie marudzimy i uważnie wykonujemy polecenia instruktora

- Na wydawane polecenia należy reagować natychmiastowo

- Ewentualne problemy należy natychmiast zgłaszać instruktorowi

- Na konie wsiadamy zawsze na znak instruktora, w toczku na głowie – zapiętym!

- Wsiadamy zawsze na padoku, z lewej strony konia, trzymając wodze w lewej ręce – nigdy nie puszczamy wodzy!

- Ruszamy na wyraźną komendę instruktora, w wyznaczonej przez niego kolejności

- Podczas jazdy nie żujemy gumy

- Pilnujemy odległości między końmi! - nie podjeżdżamy za blisko innych koni – grozi to kopnięciem nie tylko konia, ale i jeźdźca

- Jazdę kończymy na znak instruktora, pamiętając, aby zawsze podziękować wierzchowcowi

- Podczas jazdy wozem nie wolno opuszczać wyznaczonych miejsc

- Stanie podczas jazdy wozem jest zabronione

PAMIĘTAJMY, ŻE ZASADY TE OPRACOWANO DLA WASZEGO BEZPIECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWA KONI

Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania powyższych zasad.

кардиган для девочки