• Wszyscy uczestnicy obozu (jeźdźcy) zobowiązani są do przyjaznych zachowań, tolerancji  i  niesienia pomocy sobie nawzajem - odmienne zachowanie wyklucza ich z grona jeźdźców.
 • Jeźdzcy  kulturalnie zachowują się w każdej sytuacji i w każdym miejscu, szanują  przyrodę  i  wytwory pracy ludzkiej.
 • Nie wolno oddalać się poza wyznaczony przez opiekuna teren.
 • Uczestnikowi nie wolno stosować żadnych używek.
 • Zobowiązuje się wszystkich obozowiczów do uczestniczenia we wszystkich zajęciach (zwolnienia  udziela tyko  pan  Marek  i  pani  Ania),
 • Uczestnicy zobowiązani są do punktualności i dyscypliny.
 • Podczas trwania obozu obowiązują uczestników codzienne dyżury (w  grupach), każdego dnia inny.
 • Obowiązuje cisza nocna od godz.23:00 do pobudki  zorganizowanej  przez  opiekuna.
 • Obowiązuje bezwzględny  zakaz  wynoszenia  telefonów kom. i innych urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem aparatów fotograficznych) poza  pokój. W przypadku  złamania zakazu rekwirujemy  sprzęt do czasu  wyjazdu (ze względu na bezpieczeństwo przy koniach).
 • Nieprzestrzeganie zasad  prowadzi do dodatkowych ćwiczeń fizycznych (biegi naokoło  padoku),
 • Żucie gumy na terenie gospodarstwa jest zabronione.
 • Wskazane jest powierzenie pieniędzy pani Ani (za zagubione pieniądze nie odpowiadamy)
 • Każdy uczestnik obozu, gdy jest głodny, może  zgłosić  się (poza wyznaczonymi godzinami na posiłek) do kuchni po jedzenie.
 • Z wszystkimi dolegliwościami zgłaszamy się do pani Ani.
 • Mile widziany uśmiech i poczucie humoru.
и ремонт